bilməməzlik

bilməməzlik
is.
1. Anlamama, xəbəri olmama; xəbərsizlik, məlumatsızlıq. Özünü bilməməzliyə qoymaq – özünü qəsdən bilməyən, tanımayan kimi göstərmək. Yoldaşını gördü, özünü bilməməzliyə qoydu. – Mahmud isə özünü bilməməzliyə qoyub, xam adamlar kimi üzünü o tərəfə çevirirdi və sanki heç zad görməyirdi. B. T..
2. Haqq və yaxşılıq itirmə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dərkedilməzlik — is. Dərk edilə bilməməzlik; başa düşülməzlik, anlaşıla bilməməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dözülməzlik — is. Dözülə bilməməzlik, dözülməz vəziyyət. <Firidun:> Həyatımızın dözülməzliyinə dair sizin əqli və məntiqi dəlilləriniz əleyhinə bir şey demək mümkün deyildir. . M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğlubedilməzlik — is. Məğlubiyyət bilməmə, məğlub edilə bilməmə, həmişə qalib gəlmə, basılmazlıq, yenilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədirbilməzlik — is. Adama qiymət qoymama, adamın qədrini bilməmə; yaxşılıq bilməmə. Qədirbilməzlik, milli etinasızlıq və insan taleyinə biganəlik faktlarından biri də Xəzər dənizində «Merkuri» gəmisində batan iki yüz İran vətəndaşının (sərnişinin) həyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bölünməzlik — is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçüyəgəlməzlik — is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inkaredilməzlik — is. İnkar edilə bilməmə, inandırıcılıq, şəksizlik. Faktların inkaredilməzliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhl — ə. 1) bilməməzlik, nadanlıq; 2) tərslik, kəclik; 3) cəhalət, mədəniyyətcə gerilik. Cəhli mürəkkəb bilməməklə bərabər, bilməzliyini də bilməyib özünü alim zənn etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağlabatmazlıq — is. Ağıl qəbul etməmə, ağla sığmamazlıq, inanıla bilməməzlik, məntiqə uymamazlıq, məntiqsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”